Saturday, June 9, 2007

Danny Shlyfestone and yo mama's ale


dani and his beer in ein hod
המנצח בתחרות הוא מר דני שלייפסטון, שלדעתי הוא לא אחר מ"דוקטור הפבייקד", הממציא המשוגע מהסדרה ללימוד אנגלית "סקוטרמן" - (צפו בוידיאו ושיפטו בעצמכם). שלייפסטון עבד ולמד במבשלות באנגליה ובארצות הבית ובין השאר במפעל שמכין לתת שעורה, באנגליה. הזוג שלייפסטון פתח בר בשם "ארט בר" בכפר האומנים עין-הוד. בפאב אפשר לראות יצירות אומנות של אנליה, אישתו של שלייפסטון, ויצירות של אומנים נוספים. "for more"

( more on שום, פלפל ושמן זית)

No comments:

Post a Comment