Saturday, August 2, 2008

Ein Hod Boys In Maayan Habira


סדרת כתבות מאת יהודה גולן, כתבה שניה במספר חוקרת את הרגלי השתייה והאוכל של תושבי חיפה בבר "מעיין הבירה" עם נתח עסיסי חם וכוס בירה קרה.

רק המחשבה על פיסת שוק האווז המעושן, המתפוצצת בפי במגוון צבעים סימפוני של טעמים, שורפת בדרך קבוצות שלמות של נוירונים מעומס יתר, מכסה את קיבתי בשכבת כולסטרול דקיקה ומדהימה (כפי שרופאי מיהר להזכיר לי, בעודו מחסל בתאווה מוצדקת את צלע החזיר שדמתה לי כמעט בכל מובן: לבנה, שמנה, ומצוינת) רק המחשבה... תסלחו לי, אבל אני לא יכול להמשיך.

להקת קוסטיצה עם רוי ויוני מעין הוד
(more...)

No comments:

Post a Comment