Friday, October 16, 2009

פיתון בורמזי ואיתן מעין הוד


איתן נצ'ין היה בסכנת חיים לאחר שהוכש על-ידי נחש צפע בקרסולו לאחר שעבר ניתוח דחוף וסדרת טיפולים הסכים להצטלם עם נחש מסוג פיתון ]
איתן נצ'ין, 26, היה מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם בחיפה, לאחר שהוכש על-ידי נחש צפע. אחרי שלושה שבועות של החלמה, הסכים להצטלם עם נחש מסוג פיתון בורמזי לבקן, בגן החיות הלימודי בחיפה.
נצ'ין, מוזיקאי תושב כפר האמנים עין הוד, הובא לבית החולים בחודש אוגוסט האחרון, ז קצר לאחר שהוכש בקרסולו בעת שצעד בסמטאות הכפר, אך התברר שהוא נושא רגישות גבוהה לארס הנחש ולכן לא הגיב גם לנסיוב שהיה אמור להציל את חייו. רבע שעה אחרי שהוכש, איבד את הכרתו ומערכות גופו קרסו בזו אחר זו. גם כלי הדם ברגלו נפגעו מהארס וחייבו ניתוח דחוף. בבית החולים הוגדר מצבו אנוש.
מנהל מחלקת טיפול נמרץ, ד"ר ירון בר-לביא ומנהל מכון ההרעלות הארצי, פרופ' ידידיה בנטור, העניקו לו טיפול ואחרי שלושה שבועות ללא הכרה, ועשרות מנות דם שניתנו לו כדי להילחם בבעיות הקרישה שגרם הארס, החל נצ'ין להתאושש ואחרי חודש נוסף כבר עמד על רגליו.
יום לפני שחזר ללימודי המוזיקה בלונדון, ביקשו ברמב"ם לצלם אותו עם נחש מסוג פיתון בורמזי לבקן בגן החיות הלימודי בחיפה. נצ'ין נענה לבקשת בית החולים ואיפשר לצלם רענן טל לצלמו

No comments:

Post a Comment