Thursday, March 25, 2010

אודי דיין אמן משחרר

עין הוד
ניסיתי להגדיר לעצמי מה עושה את יצירותיו של אודי דיין כל כך מיוחדות בעיני
שכן בכל פעם שפגשתי יצירה משלו התמלאתי מעין חדווה עולצת חסרת פשר , סוג של תחושה בלתי אמצעית , שונה לגמרי מקשת האפשרויות שמוכרות לי מול יצירות אמנות אחרות .
המפגש עם יצירותיו לא נמצא בכלל על סולם השיפוט , ההשוואה או ההערכה המקצועית - הוא דומה יותר למפגש של אדם עם נופים חדשים ,צמחים מרתקים או בעלי חי שאותם לא הכיר.
אודי אינו אמן ממחזר או אמן מייצר הוא להגדרתי "אמן משחרר" – הוא זכה למתת ייחודי בעזרתו הוא מצליח לשחרר מהחומר את שאר הרוח שכנראה שוכן בו מאז ומעולם אבל אנחנו לא השכלנו לחזות בו בלעדיו.
והמתנה הזו איננה רק כישרונו הרב ,חריצותו או מקצוענותו השלמה- היא מחייבת חפות מוחלטת מכל אינטרס תועלתני ,חברתי או תרבותי שכן אחרת "שכינת החומרים" ודאי לא הייתה מעניקה לו את חליל הקסם הנדיר שאפשר לו להמחיש בפנינו כאן בספר את "חזון הגרוטאות היבשות" שקם וצועד אחריו במגוון מדהים של ברואי דיין חיוני כל כך.
דן חמיצר

No comments:

Post a Comment